Gạ em ghệ ngon cơm sang nhà rồi chịch cho em sướng lồn mới thôi
Hồng Kông
Gạ em ghệ ngon cơm sang nhà rồi chịch cho em sướng lồn mới thôi